Želite zeleni vrt? Koristite vodu iz bunara?

02/02/2016

SQ

Izbjegnite visoke troškove potrošnje vode iz gradskog vodovoda.

Izračunajte potrošnju vode za svoj vrt na način da pomnožite veličinu svog vrta s potrošnjom vode za 1 m2. Općenito, u našoj zemlji je za m2 potrebno cca 10 litara vode, no za vrijeme ljetnog perioda ova količina može biti i duplo veća.
Želite li zeleni vrt i opskrbu vodom za svoj dom koristeći vodu iz bunara? Grundfos Vam nudi energetski efikasno rješenje: SQ potopnu pumpu.
SQ je kompaktna, višestepena centrifugalna pumpa od 3".  Zahvaljujući ugrađenoj elektronici, SQ pumpe vrlo su jednostavne za montažu i upravljanje. One u svakom trenutku garantiraju pouzdanu opskrbu vodom. Ove prilagodljive i kompaktne pumpe isporučuju se s motorom s permanentnim magnetom, visoko su efikasne, a visina dizanja za ove pumpe iznosi do 200 m.
Primjena:
SQ/SQE pumpe prikladne su kako za kontinuirani tako i za isprekidani rad u raznim oblicima primjena:
- Opskrba podzemnim vodama – privatne kuće, mali vodovodi, mali sistemi za navodnjavanje
- Prenos tekućina u spremnicima
- Podizanje pritiska                                                                                                           - Primjene u zaštiti okoliša – prepumpavanje štetnih tekućina za okolinu ili uzimanje uzoraka
- Garaže i benzinske pumpe

Zaštita od rada na suho
Rad na suho je jedan od najčešćih problema s kojim se pumpa može susresti. Nedostatak tekućine može uzrokovati kvar pumpe i spaljivanje žica motora.

SQ pumpa ima ugrađenu zaštitu od rada na suho, te se automatski gasi ukoliko ostane bez tekućine.