ALPHA2 Best in test

19/03/2014

ALPHA2 Best in test

NOVA ALPHA2 najbolja energetski efikasna pumpa prema TÜV SÜD testiranju

NOVA ALPHA2 - Najbolja energetski efikasna pumpa na tržištu

TÜV SÜD je i službeno potvrdio da je NOVA ALPHA2 najefikasnija cirkulaciona pumpa na tržištu sa najnižim EEI (Indeks Energetske Efikasnosti) i s najmanjom godišnjom potrošnjom električne energije. U testiranje je bilo uključene još šest pumpi drugih poznatih proizvođača.

"Odgovorno trošenje energije je jedno od glavnih Grundfos vrijednosti. S novom ALPHA2 htjeli smo postaviti novi standard efikasnosti cirkulacionih pumpi TÜV SÜD test je dokaz da smo u tome i uspjeli" rekao je Frank Wiehmeir, Domestic Sales Director, Grundfos Njemačka.

NOVA ALPHA2 sa poboljšanom tehnologijom motora i ugrađenom naprednom hidraulikom dovela nas je naš EEI od ≤0.15 za ALPHA2 25-40 180, a kod ALPHA2 25-60 180 EEI je ≤0.16. Ovim Grundfos zadovoljava sve trenutne i buduće zahtjeve EuP zakonske regulative. Imamo energetski najefikasnije cirkulacione pumpe trenutno dostupne i po tome je Grundfos lider na tržištu.

Činjenice:

  • Obje ALPHA2 25-40 180 i ALPHA2 25-60 180 postigle su potrošnju energije od 44 odnosno 74 kWh
  • Obje ALPHA2 25-40 180 i ALPHA2 25-60 180 imaju EEI (Indeks Energetske Efikasnosti) od ≤0.15 odnosno ≤0.16