Svjetski dan voda 2018

svjetski dan voda
Svjetski dan voda 2018

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine.
Ove godine, tema Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“, sa posebnim fokusom na aktivnostima vezanim za zaštitu prirodnog okruženja u cilju smanjenja zagađivanja i očuvanja vodnih resursa (npr. zaustavljanje neplanirane sječe šuma, zaštita vodotoka od otpadnih voda, zaštita zemljišta od erozije, zaštita močvara od isušivanja i sl.).

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Evropi i u svijetu, koja ima značajne rezerve vode za piće. Međutim, otpadne vode  predstavljaju opasnost za naše vodne resurse budući da se u vodotoke i jezera ulijevaju bez prethodnog biološko-hemijskog prečišćavanja. Rijeke i jezera ne mogu prihvatiti otpadne materije bez ozbiljnog uticaja na prirodnu ravnotežu, što dovodi do intenzivnog zagađenja vodnih resursa i gubitka kvalitetne vode.

Rješenja koja nudi priroda imaju potencijal za rješavanje mnogih naših izazova po pitanju ​​voda. Potrebno je više graditi ‘zelenu’ infrastrukturu i uskladiti je sa ‘sivom’ infrastrukturom gdje god je to moguće. Sadnja novih šuma, povezivanje rijeka s poplavnim područjima i obnavljanje močvarnih područja ponovno će uravnotežiti vodeni ciklus i poboljšati ljudsko zdravlje i život.

Ujedinjeni narodi stvorili su 17 ciljeva održivog razvitka, a Grundfos kao globalni lider u naprednim rješenjima za pumpe i predvodnik trenda u vodosnabdijavanje naročito brine za ostvarenje ciljeva 6 i 13.

Cilj broj 6 želi osigurati čistu vodu i sanitarne uređaje za sve, dok je cilj broj 13 borba protiv klimatskih promjena, odnosno podržavanje energetski efikasnih rješenja i razmišljanja.

'Voda je temelj poslovanja Grundfosa, ali i temelj života svakoga od nas, a kako se svijet suočava s globalnom krizom vezanom uz vodu, mi smo predani tome da budemo dio rješenja.'

'Naš rad na ciljevima 6 i 13 održivog razvitka dio je te naše obaveze'.

Pogledajte video Ujedinjenih naroda - "Priroda za vodu"


    Facebook Twitter LinkedIn