HS

Pregled

Pregled

Grundfos HS horizontalna pumpa s dvodjelnim kućištem je jednostepena, nesamousisna, međuležajna, centrifugalna spiralna pumpa. Aksijalno podijeljena konstrukcija omogućava jednostavno skidanje gornjeg dijela kućišta i pristup komponentama pumpe (ležajevima, potrošnim prstenovima, impeleru i brtvama vratila) bez potrebe za intervencijama na motoru ili cjevovodu.

Neovisno kućište ležaja omogućuje jednostavno održavanje bez potrebe za skidanjem gornjeg dijela kućišta pumpe. Dvostruka spiralna konstrukcija smanjuje radijalno opterećenje vratila, produžava mu vijek, smanjuje vibracije i osigurava tihi rad.

Cijeli asortiman HS pumpi odlikuje se visokom efikasnošću. Visoka energetska efikasnost uz dugi radni vijek pumpe i jednostavno održavanje doprinose niskim troškovima.

HS pumpa dostupna je u tri konfiguracije – pumpa s motorom i osnovnim okvirom, pumpa s osnovnim okvirom i samo pumpa.

HS pumpa idealna je za prilagođene primjene i dostupna je u velikom broju verzija. Visoka efikasnost i niski troškovi tokom radnog vijeka HS pumpu čine idealnom za komercijalne zgrade, sisteme za opskrbu vodom i industrijske projekte.

Primjene

Grundfos HS horizontalne pumpe s dvodijelnim kućištem najčešće se koriste u:

 • sistemima za klimatizaciju/grijanje
 • javnoj opskrbi vodom
 • gradskim sistemima za hlađenje/grijanje
 • sistemima hlađenja
 • gradskom vodovodu
 • postrojenjima za hlađenje
 • navodnjavanju.

Karakteristike i prednosti

 • Lako servisiranje: konstrukcija s dvodijelnim kućištem
 • Dvostruki usis smanjuje aksijalno opterećenje čime se produžava radni vijek prstenova za zaštitu od trošenja, brtvi vratila i ležajeva
 • Dvostruka spirala smanjuje radijalne sile i prigušuje buku i vibracije
 • Konstrukcija s neovisnim kućištem ležaja omogućuje jednostavan pristup komponentama pumpe bez potrebe za skidanjem gornjeg dijela kućišta pumpe
 • Visoka energetska efikasnost
 • Niski troškovi tokom radnog vijeka
 • Dostupnost velikog broja varijanti proizvoda.

Prednosti

 • Konstrukcija s dvodjelnim kućištem omogućuje lako održavanje
 • Visoka učinkovitost
 • Niski troškovi tijekom radnog vijeka
Brošure

Brošure

 

HS horizontalno dvodijelno kućište

GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)

The HS horiSontal split case is the giant in the Grundfos product range. It combines double volute design with high flow and in-line pipe connection. The pump covers a wide range of application areas and continuously provides efficient and reliable performance due to its robust design.

Grundfosliterature-2802428.pdf (2 MB)

HS – brošura proizvoda

GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)

GRUNDFOS HORIZONTAL SPLITCASE PUMPS The Reliable & Efficient Workhorse

Grundfosliterature-3081300.pdf (1 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480