Puštanje u pogon

Pregled

Pregled

Profesionalne usluge puštanja u pogon

Tokom puštanja u pogon koje obavlja Grundfos, detaljno provjeravamo sve aspekte vaše pumpne instalacije kako bi se uvjerili da je spremna za rad. Naši specijalisti mogu pustiti u pogon praktično svaki tip pumpnog sistema. Pažljivo pregledamo vaš sistem i uvijek provjeravamo slijedeće:

 • Da li su vaš sistem i pumpe potpuno kompatibilni
 • Da li su sve pumpe ispravno instalirane i centrirane
 • Da li je sistem testiran i spreman za pokretanje

Nakon puštanja u pogon koje obavlja Grundfos, vaš sistem će raditi sa vrhunskim učinkom i energetski efikasno koliko je moguće, osiguravajući nekoliko prednosti:

 • U oblasti produktivnosti i efikasnosti, dobijate najviše od svog pumpnog sistema
 • Rizik od skupog i dugotrajnog zastoja je značajno umanjen, budući da se dijelovi neće oštetiti zbog nepravilne instalacije
 • Štedite struju, budući da vaše pumpe rade energetski efikasno od prvog dana
 • Najmanje moguće habanje pumpi u odnosu na vrijeme rada
 • Alarmi i upozorenja su postavljeni ispravno za vaše konkretne potrebe

Naše usluge puštanja u pogon su uvijek u skladu sa vašom instalacijom i poslovnim potrebama i produžuju garanciju vaših pumpi, dajući vam dodatnu sigurnost.

Prednosti

 • Pouzdanost sistema zbog optimalno instaliranih i pokrenutih pumpi.
 • Fleksibilna organizacija puštanja u pogon.
 • Produženi period garancije (od dana puštanja u pogon)
Isporuka
Početni kontakt

Početni kontakt

IZBOR GRUNDFOS PROIZVODA

Kada birate novu pumpu, uzmite u obzir puštanje u pogon od strane kompanije Grundfos kako bi osigurali ispravnu instalaciju i vrhunski učinak.

Dijagnoze

Dijagnoze

PROVJERA NA LICU MJESTA

Mi ćemo pregledati vaš sistem (cijevi, ventile itd.) kako bi provjerili da li je puštanje u pogon ispravno obavljeno.

Prijedlog

Prijedlog

PREPORUKA

Dobijate ponudu sa preporukama za rješavanje slučaja sa minimalnim poremećajem rada.

Opskrba

Opskrba

POSTUPCI

Puštanje u pogon se vrši u skladu sa dogovorom. Dobijate izvještaj koji ističe sve pokrivene oblasti i sadrži preporuke.

Procjena

Procjena

REZULTAT

 • Dobijate izvještaj o puštanju u pogon.
 • Pumpa radi savršeno.
Praćenje

Praćenje

SAZNANJA

Pratimo servis kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Izaberite državu kako bi odabrali lokalno servisno predstavništvo


Telefon

+387 33 592 480