Provjera energije

Pregled

Pregled

Jednostavan uvid troškova životnog ciklusa

Uz cijene energije u stalnom porastu, ima smisla redovno provjeravati da li vaše pumpe troše previše električne energije. Provjera potrošnje energije od strane kompanije Grundfos vam daje dodatno znanje. Daje vam pregled troškova životnog ciklusa (LCC) jedne ili više pumpi, olakšavajući odluku o zamjeni pumpe i u krajnjoj liniji smanjuje vašu potrošnju energije, doprinoseći vašim finansijama i životnoj sredini.

Provjera potrošnje energije od strane kompanije Grundfos postoji u dvije verzije:

 • Osnovna provjera potrošnje energije se obavlja na vašoj lokaciji uz upotrebu podataka sa natpisnih pločica pumpi i motora
 • Napredna provjera potrošnje energije se temelji na podacima sa vašeg SCADA sistema ili na mjerenjima na licu mjesta bez mapiranja profila opterećenja.

Provjera potrošnje energije uzima u obzir podatke o pumpi (Q, H i P2), starost pumpe i broj radnih sati; faktore za koje je poznato da utiču na potrošnju energije.

Nakon provjere potrošnje energije, dobijate detaljan izvještaj sa čvrstim činjeničnim stanjem i preporukama koje se mogu koristiti za dalje analize ili kao osnova za modifikacije ili zamjenu pumpe ili sistema.

Prednosti

 • Tačna informacija o potrošnji energije
 • Poboljšan profil zaštite životne sredine
 • Vaše postrojenje će ispuniti planirane standarde za proizvode napajane električnom energijom kod cirkulatora i motora pumpi
  Isporuka
  Početni kontakt

  Početni kontakt

  KONSULTACIJE

  Na ovom sastanku, utvrđujemo svojstva vašeg sistema kroz razgovor o tipu pumpi u upotrebi, namjeni, procesnom protoku, veličini, starosti postojećih pumpi i drugim relevantnim informacijama.

  Dijagnoze

  Dijagnoze

  PROVJERA NA LICU MJESTA

  Izvodi se obilazak vaših prostorija i izrađuje se početna lista podataka o učinku i instaliranim pumpama. Ovo nam omogućuje da označimo oblasti koje zahtijevaju optimiziranje.

  Prijedlog

  Prijedlog

  Priprema se ponuda, bazirana na prvom prolasku i početno prikupljenim podacima. Tokom obilaska, sakupljaju se zapažanja o sistemu za pumpanje.

  Opskrba

  Opskrba

  POSTUPAK

  Izvodi se sveobuhvatna provjera potrošnje energije cjelokupnog sistema ili izabranih pumpi. Izrađuje se izvještaj o potencijalnim uštedama energije.

  Procjena

  Procjena

  REZULTAT

  • Možete izabrati pravu pumpu za vaš sistem.
  • Optimalan učinak
  • Ušteda energije i troškova
  Praćenje

  Praćenje

  SAZNANJA

  Pratimo izvršenu uslugu kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

  Slučajevi

  Slučajevi

  Povezani proizvodi

  Povezani proizvodi

  Kontakt

  Izaberite državu kako bi odabrali lokalno servisno predstavništvo

  Select country to contact your local sales company


  Telefon

  +387 33 592 480