Lasersko centriranje

Pregled

Pregled

Smanjeno habanje, optimalna efikasnost

Vratilo motora pumpe je ključna komponenta i kako biste postigli optimalnu efikasnost svoje pumpe i smanjili amortizaciju, vratilo se mora ispravno centrirati. Lasersko centriranje vratila urađeno od strane Grundfos servisnih partnera, produžava vijek trajanja vaše pumpe jer se drugi dijelovi ne oštećuju zbog necentriranosti vratila.

Lasersko centriranje se zasniva na laserskoj optičkoj tehnologiji kako bi savršeno centriralo vratilo motora, osiguravajući optimalnu efikasnost pumpe. Lasersko centriranje je posebno usmjereno na pumpe sa dugom spojnicom kao što su NK, NKG, HS, MAXA i MAXANA. Takođe se koristi kod protivpožarnih sistema, a može se primijeniti kod pumpi sa dugom spojnicom drugih proizvođača.

Pravilno izvedeno lasersko centriranje povećava efikasnost i pouzdanost vaše pumpe dok istovremeno smanjuje potrošnju energije i operativne troškove vaše instalacije. Obzirom da se radni vijek povećava takođe, troškovi životnog ciklusa (LCC) posjedovanja i rada pumpe se smanjuju. Još jedna nuspojava smanjenja vibracija pumpe je smanjenje nivoa buke.

Prednosti

  • Smanjena potrošnja energije i operativnih troškova uslijed povećane efikasnosti i pouzdanosti
  • Niži troškovi životnog ciklusa (LCC) uslijed dužeg radnog vijeka
  • Smanjeno habanje i vibracije pumpe
  • Niži nivo buke

 

Isporuka
Početni kontakt

Početni kontakt

KONSULTACIJE

Konsultacija, nam daje uvid u oblasti koje najverovatnije nisu optimalne i određuje sljedeći korak.

Dijagnoze

Dijagnoze

PROVJERA NA LICU MJESTA

U skladu sa vašim informacijama, pravimo listu relevantnih pumpi koje će imati koristi od laserskog centriranja.

Prijedlog

Prijedlog

DIJAGNOZA

U skladu sa vašim informacijama, donosimo odluku koje će se pumpe laserski centrirati.

Opskrba

Opskrba

PREPORUKE

Informiraćemo vas o datumu i vremenu laserskog centriranja.

Procjena

Procjena

REZULTAT

  • Vratilo vaše pumpe je savršeno centrirano i dobijate izvještaj.
  • Optimalni učinak.
Praćenje

Praćenje

SAZNANJA

Pratimo izvršenu uslugu kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi
Kontakt

Contact us

Izaberite državu kako bi odabrali lokalno servisno predstavništvo


Telefon

+387 33 592 480