Provjera pumpe

Pregled

Pregled

Pouzdani podaci o protoku

Svaki tip opreme se mora provjeriti i periodično podesiti kako bi bili sigurni da radi u skladu sa karakteristikama i ne stvara troškove. Pumpe nisu izuzetak. Uz Grundfos Provjeru pumpe, sve pumpe u vašoj instalaciji se analiziraju prema određenoj kontrolnoj listi od strane iskusnog osoblja sa relevantnim znanjem u vezi sistema i primjene.

Analiza određuje da li su neophodne prilagodbe, osiguravajući kompletan uvid na koji bi se način pumpe mogle prilagoditi za vašu primjenu. Ako su prilagodbe neophodne, osoblje kompanije Grundfos će raditi sa vama, kako bi se prilagodbe uradile na način koji osigurava optimalan učinak sistema.

Prilagodba pumpe je brz način optimiziranja i poboljšanja vaše instalacije i ova optimizacija osigurava osjetnu finansijsku korist. Optimizirane pumpe:

 • štede energiju
 • traju duže
 • koštaju manje za rad i održavanje
 • rade sa vrhunskim učinkom

Provjera pumpe vam omogućuje da dostignete željenu produktivnost vašeg sistema, dajući vam dodatni učinak.

Prednosti

 • Uštede energije kod optimiziranih pumpi ili postavki pumpe
 •  
  • Optimalan rad koji ne pravi troškove
  Isporuka
  Početni kontakt

  Početni kontakt

  KONSULTACIJE

  Konsultacija, nam daje uvid u oblasti koje najverovatnije nisu optimalne i određuje sljedeći korak.

  Dijagnoze

  Dijagnoze

  PROVJERA NA LICU MJESTA

  Provjeravamo vaše prostorije i izrađujemo listu podataka o učinku i instaliranim pumpama, označavajući oblasti na koje se treba fokusirati.

  Prijedlog

  Prijedlog

  Priprema se ponuda, bazirana na početno prikupljenim podacima.

  Opskrba

  Opskrba

  POSTUPCI

  Prilagodbe pumpe se obavljaju kako je dogovoreno. Dobijate izvještaj koji sadrži sve pokrivene oblasti i sadrži preporuke.

  Procjena

  Procjena

  REZULTAT

  • Dobijate izvještaj o prilagodbi pumpe.
  • Pumpa radi savršeno.
  Praćenje

  Praćenje

  SPOZNAJE

  Pratimo izvršenu uslugu kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

  Slučajevi

  Slučajevi

  Povezani proizvodi

  Povezani proizvodi

  Kontakt

  Contact us

  Izaberite državu kako bi odabrali lokalno servisno predstavništvo


  Telefon

  +387 33 592 480