Popravka u radionici

Pregled

Pregled

Kompletne mogućnosti popravke pumpe

Ako vam je potrebna radionica sposobna za izvođenje bilo koje popravke na bilo kojoj pumpi, bilo kog proizvođača, Grundfos servis je opcija za vas.

Naša servisna mreža, širom svijeta nudi dva nivoa usluge popravke: popravka sa tri i pet zvjezdica. Oba nivoa usluge dolaze sa različitim opcijama isporuke, uključujući ekspresnu uslugu, koja vam daje veću fleksibilnost. Oni uključuju sljedeću osnovu:

  • Potpuni pregled
  • Zamjena svih potrošnih dijelova
  • Testiranje nakon montaže i pregled

Usluga sa pet zvjezdica uključuje dodatke kao što su zamjena radnog kola ili kućišta ako je potrebno, plus punu garanciju proizvođača.

Prije svake popravke, dobijate detaljnu ponudu koja opisuje stanje pumpe, cijenu popravke i cijenu zamjene pumpe tako da možete odabrati najisplativiju opciju. Svi rezervni dijelovi korišteni tokom popravke su originalni dijelovi proizvođača i pumpa će biti vraćena u vrhunskom stanju, spremna za energetski efikasan i pouzdan rad.

Prednosti

  • Jasan uvid opcija podrazumijeva lakšu i bržu odluku
  • Popravke se vrše uz upotrebu originalnih dijelova proizvođača
  • Jedan servis za sve pumpe
  • Smanjeno vrijeme zastoja uz ekspresnu uslugu
Isporuka
Početni kontakt

Početni kontakt

KONTAKTIRAJTE GRUNDFOS

Mi izvršimo procjenu popravke vaše pumpe i ponudimo opcije. Ako je zamjena djelotvornija, nudimo i ovu opciju.

Dijagnoze

Dijagnoze

SLANJE PUMPE

Vi pošaljete pumpu a mi je pregledamo. Ako ne vrijedi garancija, preporučujemo popravku sa 3 ili 5 zvjezdica i preporučujemo sljedeće korake.

Prijedlog

Prijedlog

PREPORUKA

Dobijate ponudu sa opisom kako namjeravamo riješiti slučaj kao i cijenom i prosječnim vremenom popravke.

Opskrba

Opskrba

POSTUPCI

Popravku vršimo u skladu sa zajedničkim dogovorom, obavještavamo vas o bilo kakvim kašnjenjima i isporučujemo u potpunosti popravljen proizvod.

Procjena

Procjena

REZULTAT

Pumpa je popravljena i radi ispravno.

Praćenje

Praćenje

SAZNANJA

Pratimo izvršenu uslugu kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Izaberite državu kako bi odabrali lokalno servisno predstavništvo


Telefon

+387 33 592 480