Teorija o pumpama

Protok

Protok

Tehnički, protok opisuje zapreminu pumpane tečnosti u određenom vremenskom periodu...Naučite više

Napor

Napor

Tehnički, napor predstavlja visinu dizanja u metrima...

Naučite više

 

Pritisak

Pritisak

Pritisak se može definisati kao adaptirano merenje performansi pumpe...

Naučite više

Gustina

Gustina

Gustina pokazuje koliko je teška tečnost, gas...

Naučite više

 

Viskoznost

Viskoznost

Viskoznost se najčešće shvata kao "debljina", ili otpor na "sipanje"...

Naučite više

 

Potrošnja energije

Potrošnja energije

Reč snaga može imati mnogo značenja. Kada govorimo snazi u kontekstu pumpi, to je često u relaciji sa potrošnjom električne energije pumpe...Naučite više

Pumpe i rad pumpi

Pumpe i rad pumpi

Izbor najefikasnijeg energetskog rešenja postavlja temelj značajnih ušteda na troškovima rada...Naučite više

Adaptacija

Adaptacija

Zamislite da vozite automobil i da regulišete brzinu tako što pritiskate kočnicu dok u isto vreme pritiskate papučicu gasa...Naučite više

Kavitacija

Kavitacija

U većini slučajeva gde Grundfos pumpa ima preuranjen kvar, razlog je nepravilna instalacija. Neki od najgorih kvarova su prouzrokovani kavitacijom...Naučite više